ДК факультета РП (все виды обучения).

Курс направлен на формирование теоретических и практических знаний и навыков применения информационных технологий для осуществления эффективной референтской и переводческой деятельности.

Курс порівняльної стилістики англійської та української мов складено відповідно до програми 5 курсу навчання на заочному відділенні. Він розрахований на студентів - заочників, які навчаються за індивідуальним планом, поєднуючи навчання з роботою або дистанційно. Курс має за мету доцільну організацію самостійної роботи та самоконтролю студентів.